Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta, 743-409-5-8, Venestie 13

Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisusta, 743-409-5-8, Venestie 13
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 11.2.2022 – 22.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen