Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä tontille 743-404-20-134, Alaisokoskentie

Julkipanoilmoitus yleiskaavapäällikön suunnittelutarveratkaisupäätöksestä tontille 743-404-20-134, Alaisokoskentie
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 19.11.2020 – 19.11.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen