Julkipanoilmoitus / Kaupunginhallituksen poikkeamislupapäätös / 743-404-99-8

Julkipanoilmoitus / Kaupunginhallituksen poikkeamislupapäätös / 743-404-99-8
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 8.4.2020 – 15.5.2020

Kuulutusteksti