Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä tontti 743-15-113-1, Lumpyynkatu 2

Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä tontti 743-15-113-1, Lumpyynkatu 2
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 9.9.2022 – 18.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen