Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä tontille 743-8-24-6, Jäkäläviita 1

Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä tontille 743-8-24-6, Jäkäläviita 1
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 16.9.2021 – 26.10.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen