Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä, 743-8-24-6, Jäkäläviita 1

Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä, 743-8-24-6, Jäkäläviita 1
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 11.3.2022 – 20.4.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen