Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä, 743-53-135-4, Nallenpiilo 1

Julkipanoilmoitus kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöksestä, 743-53-135-4, Nallenpiilo 1
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 11.2.2022 – 22.3.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen