Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 29.11.2022 – 5.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen