Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.12.2022 nro 1416/2022, ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.12.2022 nro 1416/2022, ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 20.12.2022 – 26.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen