Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.11.2023 nro 1512/2023 ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisessa lupa-asiassa

Julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.11.2023 nro 1512/2023 ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisessa lupa-asiassa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 20.11.2023 – 27.12.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen