Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta / Lylyharjun tuulivoimahanke

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta / Lylyharjun tuulivoimahanke
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 1.3.2023 – 14.4.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen