Ilmoitus Ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta

Ilmoitus Ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 17.6.2021 – 13.8.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen