Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta / Myyränkankaan tuulivoimahanke

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta / Myyränkankaan tuulivoimahanke
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 23.6.2022 – 22.8.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen