Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta

Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 15.5.2023 – 30.6.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen