Ilmoitus yleistiedoksiannosta eläinsuojeluasiassa_19.1.2024 Asianosaiset: Hautala Hanna ja Ala-Varvi Hannu

Ilmoitus yleistiedoksiannosta eläinsuojeluasiassa_19.1.2024 Asianosaiset: Hautala Hanna ja Ala-Varvi Hannu
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Ympäristöterveydenhuolto/Ympäristöterveyd
Tiedoksiantoaika: 19.1.2024 – 26.1.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen