Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 20/0125/2

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 20/0125/2
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 9.4.2020 – 6.5.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen