Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 20/0055/2

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 20/0055/2
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 4.3.2020 – 1.4.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen