Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.03.2023 nro 399/2023 / Valitus asemakaavasta

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.03.2023 nro 399/2023 / Valitus asemakaavasta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 31.3.2023 – 1.5.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen