Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 23.12.2022 nro 1489/2022 / Valitukset yleiskaavasta

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 23.12.2022 nro 1489/2022 / Valitukset yleiskaavasta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 23.12.2022 – 23.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen