Ilmoitus Seinäjoen Isovuoren tuulivoimahankkeen asukaskyselystä

Ilmoitus Seinäjoen Isovuoren tuulivoimahankkeen asukaskyselystä
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitu
Tiedoksiantoaika: 9.10.2023 – 29.10.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen