Ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki

Ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 26.4.2024 – 3.6.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen