Ilmoitus kuulutuksesta / Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Ooperin tuulivoimapuisto, Seinäjoki

Ilmoitus kuulutuksesta / Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Ooperin tuulivoimapuisto, Seinäjoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 22.3.2023 – 21.4.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen