Ilmoitus kuulutuksesta / Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Lylyharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta / Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Lylyharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 14.6.2023 – 13.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen