Ilmoitus kuulutuksesta / Vesilain mukainen lupahakemus

Ilmoitus kuulutuksesta / Vesilain mukainen lupahakemus
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 4.9.2020 – 12.10.2020

Kuulutusteksti