Ilmoitus kuulutuksesta / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.4.2021 nro 21/0011/1, ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Ilmoitus kuulutuksesta / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.4.2021 nro 21/0011/1, ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 6.4.2021 – 10.5.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen