Ilmoitus kuulutuksesta / Stena Recycling Oy:n Seinäjoen yksikön ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus kuulutuksesta / Stena Recycling Oy:n Seinäjoen yksikön ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 21.5.2024 – 27.6.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen