Ilmoitus kuulutuksesta / Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta / Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki

Ilmoitus kuulutuksesta / Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta / Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 15.12.2022 – 13.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen