Ilmoitus kuulutuksesta / Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ilmoitus kuulutuksesta / Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 2.6.2022 – 1.7.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen