Ilmoitus kuulutuksesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki

Ilmoitus kuulutuksesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 17.1.2024 – 23.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen