Ilmoitus kuulutuksesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki

Ilmoitus kuulutuksesta / Mustantakinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma, Seinäjoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 28.5.2024 – 4.7.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen