Ilmoitus kuulutuksesta / Isovuoren tuulivoimahanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ilmoitus kuulutuksesta / Isovuoren tuulivoimahanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 5.4.2023 – 4.5.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen