Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 15.12.2021 – 15.2.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen