Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 25.8.2021 – 24.9.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen