Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutos lainvoimaiseksi

Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutos lainvoimaiseksi
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 21.4.2020 – 4.5.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen