Asemakaavan muutos ja laajennus vireille: Kitinoja, korttelit 37 (osa) ja 41, Halkosaaren eritasoliittymä

Asemakaavan muutos ja laajennus vireille: Kitinoja, korttelit 37 (osa) ja 41, Halkosaaren eritasoliittymä
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 15.12.2023 – 28.12.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen