Asemakaavan muutos ja laajennus vireille: Kertunlaakson koulun ympäristö ja Nurmontien varsi

Asemakaavan muutos ja laajennus vireille: Kertunlaakson koulun ympäristö ja Nurmontien varsi
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitu
Tiedoksiantoaika: 19.1.2024 – 19.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen