Asemakaavan muutos ja laajennus vireille ja luonnoksena nähtävillä: Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö

Asemakaavan muutos ja laajennus vireille ja luonnoksena nähtävillä: Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
Tiedoksiantoaika: 1.11.2023 – 14.11.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen