Asemakaavaluonnos nähtävillä: Niemistö, asuntoalueen laajennus, Tervaojan ympäristö

Asemakaavaluonnos nähtävillä: Niemistö, asuntoalueen laajennus, Tervaojan ympäristö
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / kaavoitus ja kaupunkisuunnittel
Tiedoksiantoaika: 9.8.2023 – 22.8.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen