Asemakaavaluonnos nähtävillä: Kivennevan kaupunginosa, Eskoon eritasoliittymän eteläpuoli

Asemakaavaluonnos nähtävillä: Kivennevan kaupunginosa, Eskoon eritasoliittymän eteläpuoli
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / kaavoitus ja kaupunkisuunnittel
Tiedoksiantoaika: 10.8.2022 – 30.8.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen