Asemakaavaluonnos nähtävillä: Kertunlaakson koulun ympäristö ja Nurmontien varsi

Asemakaavaluonnos nähtävillä: Kertunlaakson koulun ympäristö ja Nurmontien varsi
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitu
Tiedoksiantoaika: 8.5.2024 – 30.5.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen