Asemakaavaluonnos nähtävillä: Itikka, kortteli 2 (osa), Kärrääjänkatu

Asemakaavaluonnos nähtävillä: Itikka, kortteli 2 (osa), Kärrääjänkatu
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 19.10.2022 – 1.11.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen