Asemakaavaehdotus nähtävillä: Ylistaro, korttelit 74, 6 (osa) ja 9 (osa), Asulan alue

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Ylistaro, korttelit 74, 6 (osa) ja 9 (osa), Asulan alue
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 25.2.2021 – 26.3.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen