Asemakaavaehdotus nähtävillä: Uppa, kortteli 3 (osa) / Kaartotie

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Uppa, kortteli 3 (osa) / Kaartotie
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 28.9.2022 – 27.10.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen