Asemakaavaehdotus nähtävillä: Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
Tiedoksiantoaika: 5.12.2023 – 3.1.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen