Asemakaavaehdotus nähtävillä: Rahkola (57) ja Roves (55) katu, erityis- ja rautatiealue / Katusuunnitelmat nähtävillä: Rekkaväylä (jatke) ja Laulateenmäentie

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Rahkola (57) ja Roves (55) katu, erityis- ja rautatiealue / Katusuunnitelmat nähtävillä: Rekkaväylä (jatke) ja Laulateenmäentie
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / kaavoitus ja kaupunkisuunnittel
Tiedoksiantoaika: 26.1.2022 – 24.2.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen