Asemakaavaehdotus nähtävillä: Niemistö, asuntoalueen laajennus, Auneksentie, Tervaojan ympäristö

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Niemistö, asuntoalueen laajennus, Auneksentie, Tervaojan ympäristö
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / kaavoitus ja kaupunkisuunnittel
Tiedoksiantoaika: 29.11.2023 – 4.1.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen