Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kivennevan kaupunginosa, Eskoon eritasoliittymän eteläpuoli

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kivennevan kaupunginosa, Eskoon eritasoliittymän eteläpuoli
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / kaavoitus ja kaupunkisuunnittel
Tiedoksiantoaika: 16.11.2022 – 15.12.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen