Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, korttelit 11 (osa) ja 12 (osa), Maakunnankatu

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, korttelit 11 (osa) ja 12 (osa), Maakunnankatu
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 20.4.2022 – 19.5.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen