Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, kortteli 47 (osa), aseman alue

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, kortteli 47 (osa), aseman alue
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitu
Tiedoksiantoaika: 28.10.2020 – 26.11.2020
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen