Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, kortteli 17 / Lehtisen kortteli

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Keskusta, kortteli 17 / Lehtisen kortteli
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 23.3.2022 – 21.4.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen